Политика на поверителност

Благодарим ви, че използвате услугите на нашия уебсайт. Вашата поверителност е от решаващо значение за нас. В тази политика на поверителност обясняваме каква информация събираме, как я използваме и как я защитаваме.

Събирана информация:

При използване на нашия уебсайт, можем да събираме следните видове информация:

Лична информация: Име, телефонен номер, електронна поща и друга информация, която ни предоставяте по време на запитване или при използване на услугите ни.
Информация за пътувания: Местоположение, адреси за вземане и оставяне, данни за пътуване и предпочитания.

Използване на информацията:

Вашата информация се използва за:

Предоставяне на услуги: За обработка на вашите поръчки и осигуряване на пътуванията, които избирате.
Подобряване на услугите: За анализиране на тенденциите и подобряване на качеството на нашите услуги.
Свързване с вас: За изпращане на съобщения, свързани с вашите поръчки, обновления на услугите или специални оферти.

Споделяне на информацията:

Вашата лична информация няма да бъде продавана, обменяна, предоставяна или споделяна с трети страни, освен ако това е необходимо за изпълнението на вашите поръчки или ако е задължително съгласно законите и регулациите.

Сигурност:

Ние прилагаме разнообразни технически и организационни мерки за защита на вашата лична информация от неразрешен достъп, загуба или унищожаване.

Промени в политиката на поверителност:

Тази политика на поверителност може да бъде актуализирана периодично. Всички промени ще бъдат публикувани на този уебсайт.

Ако имате въпроси относно нашата политика на поверителност или начина, по който обработваме вашата лична информация, моля, свържете се с нас.

Последно актуализирано: 10.04.2021 г.

Позвънете

+359 8888 55 341